Joukkue

Kuusisto Anton
Vikström Valtteri
Grönvall Alvar
Hacklin Anton
Huotari Justus
Kanervo Ville
Kataja Viljami
Kirsikka Jii
Manninen Ohto
Muittari Otso
Nåhls Samuel
Puustinen Eetu
5
Mäkinen Joonas
9
Mähönen Anselmi
10
Kivensalo Joona
11
Haasto Tuukka
17
Siivonen Eemil
18
Koikkalainen Filipp
22
Hertell Daniel
24
Karppinen Jiri
30
Noukkala Aaron
61
Pörsti Tapio
70
Holman Erik
73
Huttunen Joel
77
Manninen Jouka
78
Holman Aleksi
81
Konttinen Eelis
88
Viljanen Otso
97
Raappana Ukko
99
Narva Joshua
99
Pöyry Peetu

Maalivahti

Jokela Valtteri
Merikallio Oliver
12
Juutinen Santeri
39
Kemppainen Jonas
44
Vanne Aleksi

Toimihenkilöt