Joukkue

Garton Alexi
Grönvall Alvar
Hacklin Anton
Huotari Justus
Jokela Valtteri
Kanervo Ville
Kirsikka Jii
Muittari Otso
Nåhls Samuel
Pöyry Peetu
Puustinen Eetu
Vikström Valtteri
5
Mäkinen Joonas
9
Mähönen Anselmi
11
Haasto Tuukka
17
Siivonen Eemil
18
Koikkalainen Filipp
22
Hertell Daniel
24
Karppinen Jiri
30
Noukkala Aaron
50
Yläkorpi Joonatan
61
Pörsti Tapio
70
Holman Erik
73
Huttunen Joel
77
Manninen Jouka
78
Holman Aleksi
81
Konttinen Eelis
88
Viljanen Otso
97
Raappana Ukko
99
Narva Joshua

Maalivahti

Merikallio Oliver
12
Juutinen Santeri
39
Kemppainen Jonas
44
Vanne Aleksi

Toimihenkilöt