Joukkue

Eriksson Lauri
Idman Veeti
Jäppinen Jalmari
Kivistö Joel
Lahti Kasperi
Molander Karl-Henrik
Myllyoja Elmo
Olin Matti
Räikkönen Elias
Rautiainen Matti
Savolainen Mikko
Tuominen Jukka
Virnes Juho
Vilenius Eetu

Maalivahti

Kivinen Hannu
Olin Pekka

Toimihenkilöt